“ไพบูลย์” ยื่น กกต.ระงับชื่อ"ทูลกระหม่อม”

2019-02-08 14:50:20

“ไพบูลย์” ยื่น กกต.ระงับชื่อ"ทูลกระหม่อม”

Advertisement

“ไพบูลย์”ยื่น กกต.ระงับชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ออกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของ ทษช. เข้าข่ายขัดระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 ก.พ. นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฎิรูป เดินไปยื่นหนังสือต่อประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)ว่า เข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 หรือไม่

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า พรรคไทยรักษาชาติ โดยกรรมการบริหารพรรค มีมติเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยรักษาชาติ และมีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนนั้น เห็นว่าแม้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปี 2515 แต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ทรงเป็นพระราชธิดา พระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงเป็นส่วนหนึ่ง ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 บัญญัติไว้

ดังนั้นการที่พรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นเสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมต้องมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ของพรรคไทยรักษาชาติ อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ 17 “ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง”

หนังสือดังกล่าวยังระบุ ตอนท้ายว่า ดังนั้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน จึงขอเสนอความเห็นมายังกกต.เพื่อพิจารณาและวินิจฉัย การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติว่า เข้าข่ายขัดต่อระเบียบกกต.ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากมีปัญหาขัดต่อระเบียบดังกล่าว ขอให้กกต.สั่งให้พรรคไทยรักษาชาติ ระงับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ