ปชช.เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจลดลง

2017-07-01 08:20:34

ปชช.เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจลดลง

Advertisement

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เผยผลสำรวจ “ความเชื่อมั่นประเทศไทย กับการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ คสช.” พบว่า  ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยในภาพรวม 5.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 0.39 คะแนน โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด 5.67 คะแนน เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน  0.55 คะแนน รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 5.58 คะแนนเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.80 คะแนน  และด้านเศรษฐกิจ 4.89 คะแนน  ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.18 คะแนน