เปิดภาพใบสมัคร ทูลกระหม่อมฯ แคนดิเดต นายกฯ 2562 (คลิป)

2019-02-08 10:26:50

เปิดภาพใบสมัคร ทูลกระหม่อมฯ แคนดิเดต นายกฯ 2562 (คลิป)

Advertisementภายหลังที่หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ได้เข้ายื่นเอกสารรายนาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ รายชื่อบุคคลที่พรรคจะส่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยปรากฎรายชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   ซึ่งได้ทรงตอบรับคำเชิญจากพรรคไทยรักษาชาติ ให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

สำหรับภาพประวัติศาสตร์สำคัญภาพหนึ่งก็คือ ภาพใบสมัครที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ยื่นในฐานะแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุรายละเอียดไว้เกี่ยวกับพระราชประวัติส่วนพระองค์  

ชื่อในใบสมัคร : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ มหิดลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : โลซาน สวิสเซอร์แลนด์

สถานที่ติดต่อ : พระที่นั่งบรมพิมาน

เบอร์โทรศัพท์ : ในพระบรมมหาราชวังชื่อบิดา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อมารดา : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ