กกต.ประกาศชื่อผู้สมัคร ส.ส.15 ก.พ.

2019-02-07 18:40:49

กกต.ประกาศชื่อผู้สมัคร ส.ส.15 ก.พ.

Advertisement

เลขาธิการ กกต.สรุปยอดสมัคร ส.ส.แบ่งเขต 8,875 คน จาก 73 พรรค สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1,103 คน 16 พรรคเสนอชื่อนายกฯ เตีรยมประกาศชื่อ 15 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.แถลงว่า การรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้รับรายงานว่าวันนี้มีผู้มาสมัคร 1,289 คน รวมจำนวน 4 วัน 8,875 คน จาก 73 พรรคการเมือง สำหรับการรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของวันนี้มีพรรคการเมืองยื่นสมัครจำนวน 28 พรรค กกต.ตรวจรับรองแล้ว 12 พรรค รวม 4 วันที่กกต.อนุมัติรับรองแล้ว 19 พรรค 1,103 คน

เลขาธิการ กกต. กล่าวต่อว่า สำหรับการเสนอชื่อนายกฯเฉพาะวันที่ 7 ก.พ.นี้ มีเสนอทั้งหมด 8 พรรคการเมือง รวม 4 วัน 16 พรรค ซึ่งหลังการปิดรับสมัคร กกต.จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของทั้งผู้สมัคร ส.ส.ในระบบแบ่งเขต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ โดยกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อนายกฯจะดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีเป็นหลัก ซึ่งในวันที่ 15 ก.พ.ก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครอย่างเป็นทางการทั้งหมด