เอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และ มอบอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี

2019-02-07 16:45:03

เอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และ มอบอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง  ณ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี

Advertisement

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (แถวหลังที่ 7 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นางมัทนา สุตธรรม (แถวหลังที่ 6 จากซ้าย) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ (แถวหลังที่ 5 จากขวา) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และมอบอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียน ให้กับ นางสาวลาวัลย์ จีนทอง (แถวหลังที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

กิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล และการคัดเลือกโรงเรียนผ่านทางกิจกรรม Step and Run for Education ของพนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

ทางเอสโซ่ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ฐานการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยหลักสะเต็มศึกษา และการแสดง Science Show ที่เน้นความสนุกสนานพร้อมการเรียนรู้ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คาราวานวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปทั่วประเทศรวม 54 จังหวัด
นอกจากโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ที่กาญจนบุรีแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันอีก 3 โรงเรียน คือ ที่โรงเรียนวัดจุฬามณี จ.อยุธยา โรงเรียนคุรุชนพัฒนา จ.ยะลา และโรงเรียนบ้านวังกว้าง จ.ปัตตานี โดยโรงเรียนทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม