ปรับภูมิทัศน์ "สระสองห้อง" ประกอบพิธีพลีกรรมฯ

2019-02-07 15:40:26

ปรับภูมิทัศน์ "สระสองห้อง"  ประกอบพิธีพลีกรรมฯ

Advertisement

อบจ.พิษณุโลก เข้าปรับภูมิทัศน์สระสองห้องในพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในเดือน เม.ย.ที่จะถึงนี้

วันที่ 7 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.พิษณุโลก เข้าปรับภูมิทัศน์สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ด้านนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เปิดเผยว่า จ.พิษณุโลก ได้พิจารณาใช้สระสองห้องในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของ จ.พิษณุโลก และใช้พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในวันนี้กองช่าง อบจ.พิษณุโลก เริ่มเข้ามาปรับภูมิทัศน์ และทางจังหวัดจะมาดำเนินการจัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งจะรองรับประชาชนชาวพิษณุโลกมาร่วมงานได้นับหมื่นคน จากนั้นจะมีการตั้งขบวนไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อทำพิธีปลุกเสกน้ำ
สำหรับ สระสองห้อง” บริเวณพระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นสระน้ำที่มีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์มาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏหลักฐานในจารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 5 พ.ค.2493, ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พ.ย.2530, ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธ.ค. 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2542 และ ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2550

ส่วนกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีดังนี้ วันที่ 6 เม.ย.2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทุกจังหวัด,วันที่ 8-9 เม.ย. 2562 มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน, วันที่ 18-19 เม.ย. 2562 พิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร,วันที่ 22-23 เม.ย.2562 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ,วันที่ 3 พ.ค.2562 เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก,วันที่ 4 พ.ค.2562 พิธีบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิเฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์,วันที่ 5 พ.ค.2562 ช่วงเช้ามีพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยและช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร,วันที่ 6 พ.ค.2562 เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า