ลมตะวันตกปกคลุม “ภาคเหนือ” อากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

2019-02-07 09:38:38

ลมตะวันตกปกคลุม “ภาคเหนือ” อากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป ในช่วงวันที่ 7-9 ก.พ. มีลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง และมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10-12 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกกับมีลมกระโชกแรง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7-9 ก.พ. บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมแรงขึ้น ดังนั้นจะทำให้ช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศลงได้ ส่วนประชาชนบริเวณภาคเหนือให้ระมัดระวังสัญจรผ่านบริเวณที่หมอกไว้ด้วย จากนั้นในช่วงวันที่ 10 - 12 ก.พ. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง