สบส.ไม่สรุปนวดทำหญิงท้องช็อกลูกในครรภ์ตาย

2019-02-06 23:25:17

สบส.ไม่สรุปนวดทำหญิงท้องช็อกลูกในครรภ์ตาย

Advertisement

สบส.เผยผลตรวจสอบกรณี“นวดเท้าแล้วแท้ง”เหตุเกิดที่เชียงใหม่ พบร้านนวดที่เกิดเหตุมีใบอนุญาตถูกต้อง ด้านพนักงานนวดมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทุกคน ส่วนสาเหตุการช็อกของแม่ การเสียชีวิตของลูกในครรภ์เกี่ยวกับการนวดหรือไม่ต้องรอผลวินิจฉัยจากแพทย์

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทำการประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(สสจ.เชียงใหม่)และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1(สบส.เขต1)จ.เชียงใหม่ เพื่อทำการตรวจสอบกรณีมีการแชร์ข่าวว่าเกิดเหตุ “นวดเท้าแล้วแท้ง” ใน 3 ประเด็นคือ ร้านนวดที่เป็นข่าวมีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ พนักงานนวดในร้านมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วหรือไม่ และสาเหตุการช็อกของผู้รับบริการรวมถึงการเสียชีวิตของเด็กในครรภ์เกี่ยวกับการนวดหรือไม่


ด้าน นพ.ภัทรพล เปิดเผยว่าได้รับรายงานผลการตรวจสอบจาก สสจ.เชียงใหม่และ สบส. เขต1แล้วว่าร้านนวดดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ เลขที่ใบอนุญาต สส500200343-60 และพนักงานนวดทุกคนมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแล้ว โดยภายในร้านมีการแสดงข้อความคำเตือนว่า “ผู้มีอาการป่วยหรือตั้งครรภ์ต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการและต้องนวดด้วยความระมัดระวัง” ส่วนการนวดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เป็นแม่ช็อกและทารกในครรภ์เสียชีวิตหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการวินิจฉัยจากแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนอยู่เสมอว่าร้านนวดทุกร้านควรให้บริการด้วยความระมัดระวัง พนักงานควรสังเกตอาการของผู้มารับบริการตั้งแต่เดินเข้าร้านว่ามีอาการบาดเจ็บหรือมีความผิดปกติตรงไหนหรือไม่ ต้องมีการซักประวัติของผู้รับบริการก่อนที่จะให้บริการทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัว บาดเจ็บ เคยผ่าตัด ประสบอุบัติเหตุ หรือกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ หากประเมินแล้วมีความเสี่ยงก็ไม่ควรให้บริการ ส่วนผู้รับบริการเองหากมีโรคประจำตัว บาดเจ็บ หรือตั้งครรภ์ก็ต้องแจ้งให้แก่พนักงานทราบด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ