เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทย

2019-02-06 18:40:56

เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทย

Advertisement

เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทย 5 ลำดับแรก “เสี่ยหนู –ชัย – ศักดิ์สยาม-นาที -สรอรรถ” ด้าน “ลูกแชมป์ –ลูกยอด” ติดท็อปเท็น

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จำนวน 30 คน มีดังนี้1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 2.นายชัย ชิดชอบ 3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 4.นางนาที รัชกิจประการ 5.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 6.นายทรงศักดิ์ ทองศรี 7.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 8.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี 9.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล 10.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ 11.น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา 12.นายศุภชัย ใจสมุทร 13.นายเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ 14.นายมารุต มัสยวาณิช 15.นายสวาป เผ่าประทาน 16.นางกนกนวรรณ วิลาวัลย์ 17.นายสุชาติ โชคชัยนวัฒนากร 18.นายมนตรี เพชรขุ้ม 19.นายเพิ่มพูน ทองศรี20.นายสำเริง แหยงกระโทก 21.นายพีรพร สุวรรณฉวี 22.นายธงชัย ศรีสุขจร 23.นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา 24.นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 25.นายสุชาติ ศรีสังข์ 26.นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ 27.นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ 28.นางสุขสมรวย วันทนียกุล 29.นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ 30.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุลแท็กที่เกี่ยวข้อง