ทหารไทย-เมียนมาร์ จับมือพัฒนา ศก.ชายแดน

2019-02-06 17:10:58

ทหารไทย-เมียนมาร์  จับมือพัฒนา ศก.ชายแดน

Advertisement

ชื่นมื่น...ผบ.ฉก.ลาดหญ้าจับมือทหารเมียนมา ประชุม Township border committee (TBC ) ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ปราบปรามยาเสพติด ชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ เมืองกาญจน์

วันที่ 6 ก.พ.ที่ห้องประชุมสหภาพ ถ.บะหยินหน่อง อ.พญาตองซู จ.กอกาเร็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ประธานกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (อ.สังขละบุรี) ผบ.ร.29 กองกำลังสุรสีห์ พ.ท.อ่องโกลัด ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 96 ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย - เมียนมา (อ.สังขละบุรี - อ.จะอินเซ็กจี) หรือ Township border committee (TBC) ครั้งที่ 4

โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี พ.อ.ชูพงษ์ สายอุบล รองผบ.ฉก.ลาดหญ้า พตอ.มานิตย์ ผลวานิช ผกก.สภ.สังขละบุรี พ.ต.อ.สำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.กาญจนบุรี นายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย หน.ฝ่าย สืบสวนปราบปรามศุลกากรสังขละบุรี รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเมียนมา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาศอันดี ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้หารืออย่างเป็นทางการร่วมกัน ถึงการดำเนินการต่างๆ อาทิ ช่วง นี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็ช่วยรณรงค์ร่วมกัน การเปิดด่านถาวรชายแดน การค้าขาย การส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบสุข ในพื้นที่แนวชายแดนของทั้ง2ประเทศ ขับเคลื่อนความเป็นอยู่ และการแก้ปัญหาร่วมกัน บนพื้นฐานของความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีตามกรอบของประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยได้หารือร่วมกันในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวชายแดนในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ เช่น ปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่มีการลักลอบนำเข้ามาสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทย รวมทั้งการลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ผ่านพื้นที่ จ.กาญจนบุรีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ขอความร่วมมืองดกระบวนการเผา หรือทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน และมลภาวะที่เป็นภัย พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า หรือจุดผ่านแดนถาวร บริเวณด่านพรมแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์อีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นทั้งสองฝ่าย จะร่วมมือกันพยายามผลักดันให้มีการเปิดเป็นด่านถาวรให้เร็วที่สุด และได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการกระชับ ความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย