แรงแต่จริง! 10 ข้อ ความจริงของคนในสังคมไทย

2019-02-06 10:45:09

แรงแต่จริง!  10 ข้อ ความจริงของคนในสังคมไทย

ค่านิยมของคนในสังคมไทย มักมองอะไรๆ จากเปลือกนอก หรือสิ่งที่มองได้ชัดจากภายนอกเท่านั้น  แต่ถ้ามองโลกอย่างลึกซึ้ง คุณจะมองเห็นความจริงอย่างถ่องแท้  คนบางคนแต่งตัวดูหรูหรา แต่กลับไม่มีเงินเก็บ ต้องกู้หนี้ยืมสินมาซื้อของแบรนด์เนม เสื้อผ้าแพงๆ ก็เพื่อใช้เข้าสังคม ให้สังคมยอมรับ  ในขณะกลับกันบางคนแต่งกายธรรมดา ไม่เน้นของแพง แต่ก็มีเงินเก็บมากมาย  วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราว 10 ความจริงของสังคมบ้านเรา ที่อยากให้คุณอ่านได้คิดทบทวน1. คนดี = คนที่แต่งตัวดี ใช้ของแบรนด์เนม

คนไม่ดี = คนที่แต่งตัวไม่ดีใช้ของถูก

2. คนทำงานเก่ง แต่นำเสนองานที่ไม่เก่ง = คือคนไม่เก่ง

คนทำงานไม่เก่ง แต่นำเสนองานได้อย่างเก่ง = คือคนเก่ง

3. คนที่พูด มากกว่าลงมือทำ = คือคนฉลาด

คนที่ลงมือทำ มากกว่าพูด = คือคนโง่

4. คนที่พูดเก่ง แต่ฟังไม่เก่ง = คือคนเก่ง

คนที่ฟังเก่ง แต่พูดไม่เก่ง = คือคนไม่เก่ง5. คนดี = คนรวย คนมีฐานะ มีคนนับหน้าถือตาคนไม่ดี = เป็นคนจน เป็นคนไม่น่านับถือในสังคม6. คนเรียนจบปริญญาเอก = คือคนที่มีความฉลาด

คนเรียนจบแค่ป. 4 = คือคนโง่7. คนพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง แต่ทำงานไม่เป็น = เป็นผู้บริหารสูง เป็นผู้เงินเดือนสูง

คนพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง แต่ทำงานเก่ง = เป็นคนพนักงานระดับล่าง เป็นคนเงินเดือนน้อย8. คนเรียนจบปริญญาจากเมืองนอก = เป็นคนเก่ง

คนเรียนจบปริญญาในบ้านเรา = เป็นคนธรรมดา9. คนที่ขับรถหรู ขับรถแพง แต่ยังอยู่ห้องเช่า = เป็นคนรวย

คนที่นั่งรถเมล์ แต่มีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ต้องเช่าบ้าน = เป็นคนจน10. คนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นล่าสุด โทรศัพท์ออกใหม่ = เป็นคนรวย

คนที่ใช้โทรศัพท์ที่ตกรุ่น ราคาไม่แพง = เป็นคนจนเพราะแบบนี้แหละ คนสมัยนี้จึงแยกแยะอะไรไม่ค่อยออกว่า "สิ่งไหนดี  สิ่งไหนไม่ดี"   บางสิ่งบางอย่าง บางเรื่อง คนในสังคมก็มักจะมองข้ามไป บางทีจึงไม่ควรมองอะไรแค่เปลือกนอก แล้วเมื่อจะทำสิ่งใดก็ควรคิดทบทวนให้ถ่องแท้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นอย่างไร?


ขอบคุณข้อมูลจาก  Cr.chatchaitalk, postsara


แท็กที่เกี่ยวข้อง