เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จไปรักษาพระเนตร ณ รพ.รามาธิบดี

2019-02-05 00:15:41

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จไปรักษาพระเนตร ณ รพ.รามาธิบดี

Advertisement

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ รพ.รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ รพ.รามาธิบดี ระบุว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ รพ.รามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2562 และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 4 ก.พ. 2562


แท็กที่เกี่ยวข้อง