18 พรรคชิง ส.ส.เพชรบุรี 3 เขต

2019-02-04 23:25:31

18 พรรคชิง ส.ส.เพชรบุรี 3 เขต

Advertisement

บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.เพชรบุรีวันแรกคึกคัก 18 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงชัยใน 3 เขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจ.เพชรบุรี กำหนดให้เป็นที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ จ.เพชรบุรี ทั้ง 3 เขต มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครถึง 18 พรรค


สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี ณ วันที่ 4 ก.พ. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1 นายมังกร เจริญผล พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 2 นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ พรรคประชาธรรมไทย หมายเลข 3 นายไกรวุฒิ นุชสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 ร.ต.อ.จงจิตร ราโช พรรคประชานิยม หมายเลข 5 นายสังเวียน โตสุวรรณ์ พรรคไทยรักษาชาติ หมายเลข 6 นายยุทธพล อังกินันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 7 นายแดง เนียมกลั่น พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 8 น.ส.ณิชชา พิมพ์สว่าง พรรคพลังท้องถิ่นไทย หมายเลข 9 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐหมายเลข 10 นายอรรถพร พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์


เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 1 นายไพฑูรย์ สีสง่า พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นายธาวิต พ่อเมือง พรรครวมพลังประชาชาติไทย หมายเลข 3 ร.ต.ท.อภิวัตร เงินดี พรรคประชานิยม หมายเลข 4 นายฎิชยพงษ์ แช่มเทศ พรรครวมใจไทย หมายเลข 5 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 6 นายสุขเนตร สุขโข พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 7 พ.ต.อ.เสริมส่ง อินทรประสิทธิ์ พรรคพลเมืองไทย หมายเลข 8 นายสุริยะ จันทร์ทอง พรรคพลังปวงชนไทย หมายเลข 9 นางสุธาดา ยอดทองถาวร พรรคประชาธรรมไทย หมายเลข 10 นายกัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 11 นายกิตติพงษ์ พึ่งแตง พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 12 น.ส.วรรณพร เกษเดช พรรคพลังท้องถิ่นไทย หมายเลข 13 นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน พรรคเสรีรวมไทยหมายเลข 14 นายประจวบ จันทร์สง่า พรรคเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 15 นายอำนาจ ฉ่ำมะนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยหมายเลข 16 นายฮาซิม คาน พรรคเพื่อนไทย


เขตเลือกตั้งที่ 3หมายเลข 1 นายศักดิ์ชัย ปี่แก้ว พรรคปวงชนไทย หมายเลข 2 นายภาณุมาศ อังกินันทน์ พรรคไทยรักษาชาติ หมายเลข 3 นายนิธิศ พุ่มพวง พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 4 นายชัยณรงค์ ปี่แก้ว พรรคพลังท้องถิ่นไทย หมายเลข 5นายอภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 นายจิรวัฒน์ พันธ์เผือก พรรครวมพลังประชาชาติ หมายเลข 7 นายสุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 8 นายอุกฤษ นกกริ่ม พรรคเพื่อแผ่นดิน หมายเลข 9 น.ส.อมรรัตน์ สุขเจริญ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 10 นายชัยนาม ว่องไว พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 11 นายสนั่น ปัตพี พรรคประชาธรรมไทย หมายเลข 12 ร.ต.ท.โกมล ลบแย้ม พรรคประชานิยม หมายเลข 13 นายบรรพต กำไลแก้ว พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 14 นางสุชีลา วิริยะภิญโญชีพ พรรคพลเมืองไทย
แท็กที่เกี่ยวข้อง