พท.ขอคนรุ่นใหม่หนุนพรรค ปชต.

2019-02-04 12:50:31

พท.ขอคนรุ่นใหม่หนุนพรรค ปชต.

Advertisement

โฆษก พท.ขอคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญช่วยหนุนพรรคฝั่งประชาธิปไตย ต้านการสืบทอดอำนาจ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า วันนี้ถือว่านักการเมืองจากทุกพรรคเริ่มก้าวเดินตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมกัน จึงอยากเรียกร้องให้คนไทยออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 ให้มากที่สุด เพราะเป็นการเลือกว่าจะเอาฝ่ายประชาธิปไตยหรือเผด็จการ การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องเลือกพรรคเพื่อไทย และพรรคในฟากฝั่งประชาธิปไตยให้มาก เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้ ส.ว. 250 คน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้เป็นครั้งแรก ทำให้พรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจต้องการเสียงอีก 126 เสียง ก็จะส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นแนวทางการต่อสู้ในครั้งนี้ของพรรคที่อยู่ในฟากฝั่งประชาธิปไตย ก็ต้องรณรงค์ให้ได้รับเลือกจากประชาชนให้ได้ส.ส.รวมกันมากถึง 376 เสียง ถึงจะมีโอกาสไปต่อสู้กับเสียงของ ส.ว.ที่เขามีหน้าตักไว้แล้ว จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยผู้รักประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่

นางลดาวัลลิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากจำนวนผู้มีสิทธิกว่า 51 ล้านคน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่กว่า 6.4 ล้านคน คืออยู่ระหว่างอายุ 18 -24 ปี และอายุ 25-45 ปี 20 ล้านคนเศษ ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 46 - 60 ปี จำนวน 14 ล้านคนเศษ และอายุ 61 ปี ขึ้นไปประมาณ 10 ล้านคนเศษ พรรคเพื่อไทย มีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของประชาชนที่เคยให้การสนับสนุนเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมากว่า 15 ล้านคนจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยให้ก้าวไปสู่ชัยชนะได้อีกครั้ง