5-9 ก.พ. “กทม.-ปริมณฑล” มีฝนฟ้าคะนอง - ลมแรง

2019-02-04 09:45:10

5-9 ก.พ.  “กทม.-ปริมณฑล” มีฝนฟ้าคะนอง - ลมแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป  ในช่วงวันที่ 3 - 4 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 9 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 


ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 5-9 ก.พ.สำหรับบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมแรงขึ้น ดังนั้นจะทำให้ช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศลงได้ ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและมีหมอกหนาไว้ด้วย


Advertisement