"บุญยอด"โว ปชป.พร้อมส่งผู้สมัคร ส.ส.500 คน

2019-02-03 22:35:12

"บุญยอด"โว ปชป.พร้อมส่งผู้สมัคร ส.ส.500 คน

Advertisement

"บุญยอด"เปิดความพร้อมของผู้สมัคร ปชป. ส่งครบ 500 คน การจัดอันดับของบัญชีรายชื่อยึดหลักให้มีผู้หญิงประมาณ 20%

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงเปิดข้อมูลผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้ง 2562 ดังนี้

1. ผู้สมัครทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อครบ 500 คน ค่าสมัครคนละ 10,000 บาท จ่ายด้วยตนเองรวม 5,000,000 บาท

2. ผู้สมัคร 500 คนเป็นอดีต ส.ส. จำนวน 138 คน (27.6%) ผู้สมัครใหม่จำนวน 362 คน (72.4%) ผู้สมัคร ส.ส. เขต 350 คน เป็นอดีต ส.ส. จำนวน 85 คน (24.3%) ผู้สมัครใหม่จำนวน 265 คน (75.7%) ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คนเป็นอดีต ส.ส. จำนวน 53 คน (35.3%) ผู้สมัครใหม่จำนวน 97 คน (64.7%)

3.ผู้สมัครทั้ง 500 คน แบ่งเป็น ชาย 419 คน (84%) หญิง 81 คน (16%) ผู้สมัครเขต 350 คน เป็นชาย 295 คน (84%) หญิง 55 คน (16%) ผู้สมัคร กทม. 30 คน ชาย 22 คน (73%) หญิง 8 คน (27%) ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ 150 คน เป็นชาย 124 (83%) คน หญิง 26 คน (17%) การจัดอันดับของบัญชีรายชื่อยึดหลักให้มีผู้หญิงประมาณ 20% และต้องคำนึงถึงการเรียงลำดับด้วยเมื่อมีผู้ชาย 4 คนจะมีผู้หญิง 1 คนเสมอ และคำนึงถึงภูมิภาคต่างๆ ด้วย

4. ผู้สมัครอายุมากที่สุดคือ นาย ถวิล ไพรสณฑ์ เกิดวันที่ 8 ส.ค. 2480 จากจังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 82 ปี ส่วนผู้สมัครที่มีอาวุโสสูงสุดคือ นาย ชวน หลีกภัย อดีต ส.ส. 15 สมัย อดีตนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 28 ก.ค. 2481 จาก จ.ตรัง อายุ 81 ปี นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีต ส.ส. 14 สมัย เกิดวันที่ 7ก.ย. 2485 อายุ77 ปี จาก จ.สุราษฎร์ธานี

เขตที่น่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ 1. พังงา เคยได้รับคะแนนสูงสุดของประเทศไทย คือ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ อดีต ส.ส. 4 สมัยของพรรคในการเลือกตั้งปี 2554 ได้คะแนน 108,559 คะแนน 2.สมุทรสงคราม น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส. 4 สมัยของพรรค มีความเคลื่อนไหว มากที่สุดในขณะนี้คือ มีผู้สมัครมากกว่า 25 พรรค