สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์พระองค์โสมฯพระโลหิตออกพระสมอง

2019-02-02 23:15:17

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์พระองค์โสมฯพระโลหิตออกพระสมอง

Advertisement

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ ทรงมีพระโลหิตออกที่พระสมอง ความดันพระโลหิตสูง

เมื่อเวลา 19.25 น. วันที่ 2 ก.พ. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์สานักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกาลังอย่างฉับพลัน คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า มีพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูง คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด คณะแพทย์ได้ กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่ง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 2 ก.พ.2562แท็กที่เกี่ยวข้อง