ฝุ่นพิษลดทุกพื้นที่ เกินมาตรฐาน 35 จุด

2019-02-01 10:25:18

ฝุ่นพิษลดทุกพื้นที่ เกินมาตรฐาน 35 จุด

Advertisement

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงเกือบทุกพื้นที่ พบเกินค่ามาตรฐาน 35 พื้นที่

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ระบุว่า ปริมาณ PM2.5 ลดลงจากเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกพื้นที่ โดยปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) แบ่งเป็นพื้นที่ริมถนนจำนวน 22 สถานี และพื้นที่ทั่วไป จำนวน 13 สถานี การดำเนินงานที่ผ่านมามีดังนี้

1. คพ. จัดประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากยานพาหนะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก บก.จร. บช.น. ขสมก. กทม. จากที่ประชุมสรุปมาตรการแก้ไข PM2.5 โดย มาตรการ มาตรการเร่งด่วน เช่น ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเข้าพื้นที่ กทม.ชั้นกลางตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทันทีจนถึงเดือนมี.ค.ห้ามรถบรรทุกชนาดใหญ่วิ่งเข้าพื้นที่ กทม.ชั้นนอกตามระยะเวลาที่กำหนด เร่งรัดนำน้ำมันเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (กำมะถันไม่เกิน 10 ppm) มาจำหน่ายในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลในช่วงเวลาวิกฤต ให้ข้าราชการทำงานที่บ้านหรือสลับวันในการทำงานที่บ้าน เพื่อลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนน และขอความร่วมมือบริษัทเอกชนในการดำเนินการเช่นกัน สำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว ได้แก่ เร่งรัดการบังคับใช้มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (กำมะถันไม่เกิน 10 ppm) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2564 เร่งรัดการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6 ภายในปี 2566 ปรับปรุงมาตรฐาน PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปีในบรรยากาศ ในปีที่มีการบังคับใช้มาตรฐาน EURO 6

2. บก.จร. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.จร. ลงพื้นที่ตรวจควันจากท่อไอเสียรถประจำทาง ขสมก. ณ อู่จอดรถประจำทาง พระราม9 ถนนวัฒนะธรรม โดยมีการนำเครื่องตรวจวัดควันดำมาทำการตรวจวัดค่าควันดำที่ออกมาจากท่อไอเสียรถประจำทางที่อยู่ภายในอู่จำนวน 68 คัน ไม่พบรถเมล์ควันดำ

3. กระทรวงคมนาคม สั่งการให้ ขสมก. ใช้ไบโอดีเซล B20 ในรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2,075 คัน ภายในวันที่ 1 ก.พ. 62

4. กทม. ได้ดำเนินการกวาดล้างถนนอย่างต่อเนื่องทุกเขต ทุกวัน

5. ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการ

6. กอ.รมน. จะขับเคลื่อน สนับสนุนและเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน ทั้งพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ในสัปดาห์หน้า โดยเน้นการตรวจการบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดอากาศเสีย และน้ำเสียของโรงงาน ที่มีโรงงานเป้าหมาย ได้แก่ โรงงานที่มีหม้อไอน้ำ plant ผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานหล่อหลอมโลหะ รวมถึงโรงงานที่เคยถูกร้องเรียนปัญหาฝุ่นลออง

จากโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันที่ 2 ก.พ. ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาตรการในการบรรเทาสถานการณ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อาทิ การประกาศปิดโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การจราจรคล่องตัวและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจจับควันดำอย่างเข้มข้นโดยความร่วมมือของ บก.จร. กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองลดลง