เผยหลัก 6 ข้อมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน

2017-06-28 12:25:58

เผยหลัก 6 ข้อมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน


  ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เผยหลักเกณฑ์ 6 ข้อ มาตรฐานกลางจริยธรรมของสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงการจัดทำคู่มือมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของสื่อมวลชน ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ว่า หลักเกณฑ์ในการจัดทำถือเป็นมาตรฐานในการทำงานวิชาชีพสื่อมวลชน และหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบรรดาผู้ประกอบการ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักการ 6 ข้อ คือ การนำเสนอเนื้อหาที่ครบถ้วนรอบด้าน,การตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น,การเสนอข้อมูลต้องเป็นไปอย่างอิสระไม่อยู่ใต้อาณัติ,หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน,ต้องรับผิดชอบต่อการเสนอข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดการผิดพลาดและประกาศแก้ไขข้อบกพร่อง และการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ส่วนกรณีที่องค์กรสื่อมวลชนคัดค้านแนวทางกฎหมายสื่อมวลชนอยู่นั้น ยังมีเวลาที่สามารถมีข้อโต้แย้งได้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ก่อนที่จะส่งเรื่องไปยัง สนช.และครม. ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวยังมีอีกหลายขั้นตอน

สำหรับกรณีที่สื่อมวลชนอยากกำกับดูแลกันเอง ดร.ประภา กล่าวว่า สิ่งที่เป็นความต้องการขององค์กรสื่อมวลชน ส่วนตัวเข้าใจดี จึงเชื่อว่าองค์กรสื่อจะต่อสู้ตามหลักการและเหตุผล และเมื่อกฎหมายออกมาในลักษณะใด เชื่อว่าสื่อมวลชนไทยจะปฏิบัติตาม

Advertisement 

แท็กที่เกี่ยวข้อง