ริบเครื่องราชย์ฯ สั่งถอดยศ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ให้เรียกคำนำหน้าชื่อว่านาย

2017-03-10 17:40:57

ริบเครื่องราชย์ฯ สั่งถอดยศ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ให้เรียกคำนำหน้าชื่อว่านาย

Advertisement


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ถอดยศตํารวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "จุมพล มั่นหมาย" โทษฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรง