"เมย์" ทุ่มไม่อั้น !! "ห้าหมื่นล้าน" แลกพรรค DUP ร่วมดัน "เบร็กซิต" !!

2017-06-27 10:15:57

"เมย์" ทุ่มไม่อั้น !! "ห้าหมื่นล้าน" แลกพรรค DUP ร่วมดัน "เบร็กซิต" !!

Advertisement

พรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมย์บรรลุข้อตกลงกับพรรคดียูพีเร่งเดินหน้าเบร็กซิต


พรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษ บรรลุข้อตกลงกับพรรคสหภาพประชาธิปไตย หรือ ดียูพี จากไอร์แลนด์เหนือ โดยตกลงจะให้การสนับสนุนไอร์แลนด์เหนือพิเศษเป็นเงิน 1 พันล้านปอนด์ เพื่อแลกกับเสียงสนับสนุนของพรรคดียูพีในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ เพื่อหาเสียงสนับสนุนในการเร่งเดินหน้ากระบวนการเบร็กซิต นอกจากนี้พรรคดียูพียังมีความตกลงกับพรรคอนุรักษ์นิยมในเรื่องงบประมาณ และความมั่นคงแห่งชาติ