ส่องผลสำรวจความสุขในชีวิตการทำงานคนไทย

2017-06-27 06:45:35

ส่องผลสำรวจความสุขในชีวิตการทำงานคนไทย

Advertisement

ความสุขในการทำงานหมายถึงการที่เรามีความคาดหวังเชิงบวกต่องานที่ทำ สำหรับในที่นี้ยังรวมถึงความเชื่อว่าชีวิตการงานของตัวเองต้องดีกว่าเดิม และไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนงานหากรู้สึกไม่มีความสุข บริษัทจัดหางาน  ‘จ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดทำรายงานดัชนีความสุขของพนักงานประจำปี 2016 และเผยว่า คนไทยมีความสุขในการทำงานเป็นอันดับ 3 ในเอเชีย เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีของหนุ่มสาวออฟฟิศอีก 7 ประเทศ

สำหรับบ้านเรา ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานออฟฟิศตั้งแต่เด็กจบใหม่จนถึงผู้บริหาร ซึ่งมีทั้งหมด 1,957 คน และผลคะแนนเฉลี่ยความสุขก็ออกมาระดับ 5.74 จาก 11 ระดับคะแนน รองจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่มีค่าเฉลี่ย 6.25 และ 6.16 ตามลำดับ และเมื่อดูผลคำตอบแบบสอบถามที่วัดจากทัศนคติระดับกลางไปจนถึงระดับมีความสุขกับการทำงานก็พบว่า ทุกๆ 100 คน จะมี 61 คนที่มีทัศนคติเป็นบวกหรือมีความสุขกับการทำงานนั่นเอง

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังกล่าวถึง 5 อันดับสายงานที่หนุ่มสาวออฟฟิศทำแล้วมีความสุขที่สุดในประเทศไทยโดยมีระดับคะแนนที่ 11 คะแนนพบว่า คนที่ทำงานในสายงานบริหารมีความสุขมากที่สุด คิดเป็น 6.38 คะแนน อันดับ 2 คือ สายงานท่องเที่ยว/งานโรงแรม/งานอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็น 6.15 คะแนน อันดับ 3 คือ สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล คิดเป็น 5.99 คะแนน อันดับ 4 คือ สายงานวิศวกรรม คิดเป็น 5.90 คะแนน และอันดับสุดท้าย คือ สายงานบัญชี งานธนาคาร และการเงิน คิดเป็น 5.72 คะแนน

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่คนที่มีคะแนนความสุขในการทำงานมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ทำงานปัจจุบันมา 3-5 ปี ส่วนคนที่มีคะแนนความสุขต่ำที่สุดเป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือคนที่ทำงานน้อยกว่า 1 ปี ในสายงานขนส่ง ไอที การตลาด และประชาสัมพันธ์ หากเป็นสายธุรกิจจะเป็นสายธุรกิจประกันภัย สารเคมี และยานยนต์

แม้ว่าผลสำรวจเหล่านี้จะบอกว่าคนไทยยังคงมีความสุขในชีวิตการทำงาน แต่สิ่งที่สังเกตได้คือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานจะไม่ค่อยมีความสุข ซึ่งต้องดูกันต่อไปว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง ซึ่ง new)108 จะนำผลสำรวจหนุ่มสาวออฟฟิศชาวไทยในเรื่องปัจจัยที่ทำให้มีความสุขและไม่มีความสุขในชีวิตการทำงานมากที่สุด มาบอกต่อคุณผู้อ่านในครั้งต่อไปค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากจ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)

ภาพ Rawpixel.com / Shutterstock.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง