ไทย-อียู จัดการประชุมข้อตกลงการค้าไม้ระหว่างประเทศ

2017-06-26 16:50:43

ไทย-อียู จัดการประชุมข้อตกลงการค้าไม้ระหว่างประเทศ

Advertisement


นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แถลงเตรียมการประชุมจัดทำข้อตกลงการค้าไม้ระหว่างประเทศไทย-สหภาพยุโรป
FLEGT VPA (Forest Law Enforcement,Governace and Trade) ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 โดยมีนางอำนวยพร ชลดำรงกุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สบก.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไม้ไปยังสหภาพยุโรปได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามกฎหมายสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออก ด้านการค้าไม้ของประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการบุกรุกทำลายป่าและลดภาวะโลกร้อนโดยส่งเสริมให้มีการปลูกไม้เพื่อการค้าแทนการทำไม้จากป่าธรรมชาติ  ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งไม้ไปสหภาพยุโรปได้เพิ่มมากขึ้นแท็กที่เกี่ยวข้อง