“เรืองไกร”บุกจี้ตีความร่าง พ.ร.บ.2 ฉบับ

2017-06-26 13:10:12

“เรืองไกร”บุกจี้ตีความร่าง พ.ร.บ.2 ฉบับ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่ สนช.ได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ไปแล้ว โดยเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับที่ ครม.มีมติให้เสนอ สนช.ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.นั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการอ้างบทบัญญัติมาตรา 65 และมาตรา 259 มาเป็นเหตุผลในการจัดทำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ทั้งที่บทบัญญัติทั้ง 2 มาตราอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเพิ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ดังนั้นร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับอาจตราขึ้นโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้นอกจากร้องขอให้นายกฯส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง
 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง