สมเด็จพระสังฆราชเสด็จทรงบาตรเนื่องในว้นคล้ายวันประสูติ

2017-06-26 07:15:07

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จทรงบาตรเนื่องในว้นคล้ายวันประสูติ

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 181 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช  90 พรรษา ณ วัดราชบพิธฯ ในการนี้สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงบาตรด้วยพระองค์เอง
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มิ.ย.ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พุทธศาสนิกชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 181 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิ.ย. ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาทรงบาตรด้วยพระองค์เองในการนี้ด้วย ซึ่งทางวัดได้จัดสถานที่ในการทำบุญตักบาตรไว้บริเวณด้านหน้าวัด ฝั่งกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมีโรงทานจากหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ด้วย  
ในเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ เนื่องในพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา
ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเข้ากราบสักการะและถวายพระพรองค์สมเด็จพระสังฆราชฯ สามารถเดินทางมาที่วัดราชบพิธฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.เป็นต้นไป
สำหรับประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2470 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ที่ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง