ชาวราชบุรีปักธงแดง! วอนเรืออย่าวิ่งเร็ว

2019-01-14 18:00:33

ชาวราชบุรีปักธงแดง! วอนเรืออย่าวิ่งเร็ว

ชาวบ้าน ต.ตาหลวง จ.ราชบุรีปักธงแดง วิงวอนผู้ขับขี่เรือแล่นช้าๆ เนื่องจากชาวบ้านเด็กนักเรียนได้รับความเดือดร้อนทั้งเสียงดัง ทั้งควันพิษ และคลื่นจำนวนมาก

ที่วัดปรกเจริญ หมู่ที่ 6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วิหารหลวงพ่อแดง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีชาวไทยและต่างประเทศต่างเข้ามาสักการะกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก หลังจากเที่ยวตลาดน้ำดําเนินสะดวกส่วนใหญ่ก็นั่งเรือมาเที่ยวชมบุญบารมีของหลวงพ่อแดงกันเป็นจำนวนมากบนพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรือวิ่งเร็วแล้วยังปล่อยควันดำเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสองฝั่งคลองโดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งปักธงแดงเรียกร้องให้เรือลดความเร็วเพื่อให้ชุมชนสองฝั่งคลองอยู่ร่วมกันได้และไม่กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่มีทั้งยังมีโรงเรียนเด็กเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการดูแลแก้ไขอย่างชัดเจน

ทางด้านผู้ใหญ่บ้านขอสงวนชื่อและนามสกุล กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นได้มีการร้องเรียนไปช้านาน แต่ก็ไม่รับการแก้ไขอย่างจริงจัง นักท่องเที่ยวนั่งมากับเรือส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ชูชีพและวิ่งเรือเร็วส่งเสียงดัง มีควัน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสองฝั่งคลองและเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ก็ได้รับผลกระทบเป็นปัญหามาช้านานโดยที่วัดปรกเจริญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากไม่มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานไหนเข้ามาดำเนินการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังชาวเรือจึงไม่สนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่มีอยู่และภาครัฐก็ไม่ดำเนินการใดๆแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจัง


Advertisement