โฆษก กห.จวกพรรคบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีกองทัพ

2019-01-13 17:35:59

โฆษก กห.จวกพรรคบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีกองทัพ

โฆษก กห.จวกบางพรรคการเมืองมีเจตนาบิดเบือน ใส่ร้ายป้ายสีกองทัพ ขอให้สังคมใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ พิจารณายกระดับบรรทัดฐานการทำงานการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ปี 2562 เป็นปีแห่งความปลื้มปิติและความเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย และเป็นวาระสำคัญของประเทศในการเลือกตั้งทั่วไปและการร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพอาเซียน รัฐบาลโดยฝ่ายความมั่นคง ยังคงเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนงานหลักในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประเทศต่อเนื่องกันไป โดยจะให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว และการคงเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่กับการขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยของสังคมร่วมกัน โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า สำหรับการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อและการลงพื้นที่หาเสียงของบางพรรคการเมือง ที่มีเจตนากล่าวพาดพิง พยายามชี้นำ บิดเบือน เชื่อมโยงข้อมูล ใส่ร้ายป้ายสีกองทัพและสถาบันการศึกษาทางทหาร ให้มีภาพลักษณ์เสียหายและเกิดความเข้าใจผิดจากประชาชนที่ผ่านมานั้น ขอให้สังคมได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและร่วมกันพิจารณายกระดับบรรทัดฐานการทำงานการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์ควบคู่กันไป โดยเฉพาะอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่อาสาเข้ามาทำงานการเมือง ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย วาจาก้าวร้าว พาดพิงสถาบันใดๆ เพียงเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์และแสดงออกถึงวุฒิภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน

“ขอยืนยันว่า กองทัพมีจิตวิญญาณ และกำลังพลทุกคนของกองทัพ คือ พี่น้องประชาชนที่เสียสละหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติสืบเนื่องกันมา ด้วยความตั้งใจ ขณะเดียวกัน กองทัพ ก็เปิดกว้างรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากสังคมอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด เพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาทของกองทัพให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์”พล.ท.คงชีพ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง