สมเด็จพระสังฆราชประทานเงิน 1 ล้านช่วยผู้ประสบภัย"ปาบึก"

2019-01-13 17:10:28

สมเด็จพระสังฆราชประทานเงิน 1 ล้านช่วยผู้ประสบภัย"ปาบึก"

Advertisement

สมเด็จพระสังฆราชประทานเงิน 1 ล้านบาทแก่รัฐบาล ช่วยผู้ประสบภัยพายุ"ปาบึก"


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 ม.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาล เฝ้ากราบสักการะ พร้อมรับประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ"ปาบึก" ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีแท็กที่เกี่ยวข้อง