ยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวนับแสนร่วมงานผีตาโขน

2017-06-25 16:50:49

ยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวนับแสนร่วมงานผีตาโขน

Advertisement

นักท่องเที่ยวนับแสนแห่ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560  อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่  อ.ด่านซ้าย จ.เลย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกว่า 1 แสนคน เพื่อชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีขบวนผีตาโขน ประมาณ 1,000 ตัว และหน้ากากผีนานาชาติ 7 ประเทศ
นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาว อ.ด่านซ้าย รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านของท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเสริมความเข้มแข็งของประเทศ รองรับประชาคมอาเซียน
สำหรับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. มีกิจกรรม อาทิ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์