ปชช. 63.75 %ระบุเลื่อนเลือกตั้งกระทบความเชื่อมั่น

2019-01-13 10:15:01

ปชช. 63.75 %ระบุเลื่อนเลือกตั้งกระทบความเชื่อมั่น

Advertisement

“สวนดุสิตโพล” ชี้ประชาชน 63.75% ระบุเลื่อนเลือกตั้ง ไม่คุ้มค่า มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ การเมืองขาดเสถียรภาพ เสื่อมเสียภาพลักษณ์เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง


“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ “ประชาชนคิดอย่างไร กับ การเลื่อนเลือกตั้ง” โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 1,029 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค. สรุปผลได้ ดังนี้ 


1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง อาจไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. อันดับ 1 ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง 31.50% อันดับ 2 กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน 23.32% อันดับ 3 ส่งผลกระทบกับรัฐบาลและ กกต. มีกระแสข่าวในทางลบ 20.11% อันดับ 4 ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา มีนัยยะแอบแฝง 17.96% อันดับ 5 ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องมีการเลือกตั้ง 15.68%

2. “ข้อดี” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ อันดับ 1 ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น 48.45% อันดับ 2 กกต.มีเวลาเตรียมกา รต่างๆเกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม 29.19% อันดับ 3 ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น 27.95% 

3. “ข้อเสีย” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ อันดับ 1 บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 49.17% อันดับ 2 ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา 44.97% อันดับ 3 เกิดความขัดแย้ง ใส่ร้าย โจมตีทางการเมืองมากขึ้น 30.70% 

4. เมื่อพิจารณาแล้ว ประชาชนคิดว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าหรือไม่ ? อันดับ 1 ไม่คุ้มค่า 63.75% เพราะ มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ การเมืองขาดเสถียรภาพ เสื่อมเสียภาพลักษณ์เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง อันดับ 2 คุ้มค่า 36.25% เพราะ มีเวลาในการเตรียมพร้อม และพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์