ประมูลเบอร์มือถือเลขสวยยอดทะลุ 28 ล้าน

2017-06-25 15:05:11

ประมูลเบอร์มือถือเลขสวยยอดทะลุ 28 ล้าน

เมื่อว้นที่ 25 มิ.ย. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 168 เลขหมาย มีผู้สนใจประมูลทั้งสิ้น 32 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 28,844,999  บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินสำหรับเลขหมายที่มีการประมูลราคาสูงสุดในวันนี้ กลุ่ม 7 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 3 ล้านบาท ได้แก่ เลขหมาย 095-999-9999 ราคาชนะประมูล 4.8 ล้านบาท เลขหมาย 095-666-6666 และ 096-000-0000  ราคาเลขหมายละ 3 ล้านบาท ส่วนกลุ่ม 6 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 500,000 บาท มีผู้เสนอราคาเลขหมาย 092-899-9999 สูงสุดในราคา 1,004,999 บาท ขณะที่กลุ่มเลขหมาย 9 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 20 ล้านบาท และ 8 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 6 ล้านบาท ไม่มีผู้ประมูล


แท็กที่เกี่ยวข้อง