นายกฯสัญญาดูแลแรงงานประมงเต็มที่

2019-01-11 21:05:55

นายกฯสัญญาดูแลแรงงานประมงเต็มที่

Advertisement

นายกฯ ปลื้มอียูปลดใบเหลืองประมงผิดกฎหมาย สัญญารัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานบนเรือประมงอย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า ข่าวดีของคนไทย และประเทศไทย ต้อนรับปีใหม่นี้ ก็คือกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเลและประมง ได้ประกาศแถลงการณ์ปลดใบเหลืองประมง IUU ของประเทศไทยแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วน ที่ได้เหน็ดเหนื่อยในการร่วมกันแก้ไขปัญหามาโดยตลอด นับตั้งแต่เมื่อปี 2558 เป็นต้นมาทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU จนเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทำให้ไทยสามารถแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และรัฐตลาด ในระดับสากล จนทำให้มีการปลดใบเหลือง ให้กับไทยในที่สุด

นายกฯ กล่าวต่อว่า นับเป็นความสำเร็จของคนไทย ของประเทศไทย ในการยกระดับการทำประมงเชิงพาณิชย์ ไปสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน โดยทั้งฝ่ายไทยและ EU ได้เห็นชอบร่วมกัน เกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือในอนาคต เพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมง IUU หรือ IUU-ฟรี ได้โดยสมบูรณ์ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ที่ไทยสั่งสมมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จ ก็พร้อมที่จะร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศ อื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกัน EU จึงยกให้ไทยเป็นผู้นำของอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU โดยจะมีการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานไทย-สหภาพยุโรป เรื่องการต่อต้านการทำประมง IUU เพื่อจะเป็นกลไกร่วมมือในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน

“ผมจึงขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานที่ทำงานอยู่บนเรือประมง อย่างเต็มที่ เพื่อให้การประมงของไทยเป็นไปอย่างมีจริยธรรม และสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติ ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทำงาน เพื่อให้ไทยสามารถรักษามาตรฐานสากลนี้ได้ ในระยะต่อ ๆ ไปด้วย”นายกฯ กล่าว