“เด่นคุณ”พาไปดู รพ.อาหารปลอดภัย

2019-01-12 08:35:42

“เด่นคุณ”พาไปดู รพ.อาหารปลอดภัย

Advertisement

“เด่นคุณ งามเนตร” พาไปดู “รพ.อาหารปลอดภัย” เพราะ 80-90% ของพืชผักต่างๆ มีสารปนเปื้อน ทำอย่างไรให้เราได้รับอาหารที่ปลอดภัย ห้ามพลาดรายการเดินหน้าประเทศไทย ไทยไปด้วยกัน วันนี้

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” ในวันนี้หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.05 น. พบกับ เด่นคุณ งามเนตร จะพาทุกท่านไปชม “ รพ.อาหารปลอดภัย” เพราะ 80-90% ของพืชผักต่างๆ มีสารปนเปื้อน ทำอย่างไรให้เราได้รับอาหารที่ปลอดภัย


สำหรับ รพ.อาหารปลอดภัย เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจะทำให้ รพ.ทุกแห่งเป็น รพ.อาหารปลอดภัย ผู้ป่วยและญาติได้รับประทานอาหารที่สะอาด ผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง รวมทั้งให้จัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยใน รพ. เพื่อให้ลดการป่วยและรายจ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย ในปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการแล้วใน รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป (รพศ./รพท.) ทุกแห่ง รวม 116 โรงพยาบาล ในปี 2561 ขยายไปสู่ รพ.ชุมชนทั่วประเทศให้ครบทั้ง 780 แห่ง และ รพ.สังกัดกรมการแพทย์ พร้อมนำผลการดำเนินงานของ รพศ./รพท. มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วย