“เมแกน” รับสนองงานพระราชกรณียกิจควีนเอลิซาเบ็ธที่ 2

2019-01-11 10:10:54

“เมแกน” รับสนองงานพระราชกรณียกิจควีนเอลิซาเบ็ธที่ 2

Advertisement

เมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกส์ พระชายาในเจ้าชายแฮร์รี แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี (10 ม.ค.) ว่า พระองค์จะกลายเป็นองค์อุปถัมภ์ องค์กรการกุศล 4 แห่ง ที่ดำเนินงานตรงกับสิ่งที่พระองค์รักและสนใจ รวมถึง โรงละครแห่งชาติ และองค์กรการกุศลที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสัตว์

ควีนเอลิซาเบ็ธที่ 2 พระชนมพรรษา 92 พรรษา องค์พระประมุขแห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ของอังกฤษ ทรงมอบหมายงานพระบรมราชินูปถัมป์โรงละครแห่งชาติ และสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเครือจักรภพ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมานานหลายทศวรรษ ให้กับเมแกน ที่เข้าพิธีเสกสมรสกับพระราชนัดดาของพระองค์ เมื่อปีที่แล้ว

นอกจากนั้น เมแกนยังจะกลายเป็นองค์อุปถัมภก “สมาร์ท เวิร์คส์” องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือสตรีที่ว่างงานเป็นเวลานาน และองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ “เมย์ฮิว” ด้วย
เมแกน ซึ่งกำลังทรงพระครรภ์ทายาทองค์แรก เสด็จเยือนองค์กร สมาร์ท เวิร์คส์ ในกรุงลอนดอน เมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้สนทนากับกลุ่มสตรี เกี่ยวกับความช่วยเหลือขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ