“มาร์ค”เสนอ กรธ.ยกเลิก “ไพรมารีโหวต”

2017-06-25 12:00:22

“มาร์ค”เสนอ กรธ.ยกเลิก “ไพรมารีโหวต”

“มาร์ค”ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง กรธ.ประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เสนอแนะ 5 ข้อยกเลิก “ไพรมารีโหวต” เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)เกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)และอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งให้ กรธ.พิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ว่า การมีบทบัญญัติให้มีการจัดทำการลงคะแนนเสียงเบื้องต้น (ไพรมารีโหวต) เป็นเจตนาดีของผู้ร่างกฎหมาย แต่การใช้กลไกดังกล่าวค่อนข้างจำกัด คือ 1.ความไม่แน่นอนของการมีการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งซ่อมซึ่งจะต้องจัดขึ้นภายในระยะเวลาค่อนข้างสั้น ทำให้ความพร้อมในการไพรมารีโหวตมีข้อจำกัดอย่างมาก 2.การกำหนดบทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องคำนึงถึงโครงสร้างของการปกครองไทยในภาพรวมด้วย เพราะสภาพปัจจุบันและกฎหมายยังไม่เอื้ออำนวย
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอแนะว่า  หากมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมแล้วทางออกที่เหมาะสมและสมควรได้รับการพิจารณามีหลายทาง เช่น  1.อาจจะต้องทบทวนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการชำระเงินค่าบำรุงพรรคหรือมีบทเฉพาะกาล ทอดเวลาการบังคับใช้ในเรื่องการชำระเงินค่าบำรุงหรือการลงคะแนนเสียงเบื้องต้นหรือทั้งสองเรื่อง  2.การเน้นบทบัญญัติให้การสนับสนุนการมีสมาชิกพรรคการเมืองและการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยรัฐต้องพร้อมที่จะจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองในเรื่องของการบริหารงานของพรรคการเมืองมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างมาก 3.หากยืนยันให้มีไพรมารีโหวตก็ควรให้ กกต.และรัฐให้การสนับสนุนตลอดจนอำนวยความสะดวกในเรื่องของหน่วยเลือกตั้ง การดูแลจัดการการเลือกตั้งทั้งหมด 4.ในกรณีที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่มากหรือในกรณีที่มีเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมในเรื่องของอุดมการณ์ ความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถ ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครหรือคณะกรรมการบริหารพรรคกลั่นกรองตัดสินใจเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมได้ และ 5.ยกเลิกการใช้ระบบไพรมารีโหวตในการจัดลำดับ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแต่ควรกำหนดให้บัญชีรายชื่อดังกล่าวต้องมีความหลากหลายในเรื่องภาพสัดส่วนหญิงชาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.democrat.or.th/th/news-activity/news/detail.php?ELEMENT_ID=25670&SECTION_ID=29
 

Advertisement