ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนสินบนโรลส์-รอยซ์

2017-03-10 11:47:20

ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนสินบนโรลส์-รอยซ์

ป.ป.ช.มีมติแต่ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง สินบนโรลส์รอยซ์ เล็งสอบ 16 บอร์ดการบินไทย เอื้อประโยชน์บริษัทฉาว เข้าทำสัญญาขายเครื่องยนต์ให้การบินไทย แยกคดีปตท.และปตท.สผ. เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานพิสูจน์ความผิด

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. เกี่ยวกับความคืบหน้าในการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีสินบนโรลส์รอยซ์ ของการบินไทย ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง B777 – 200ER พร้อมเครื่องยนต์สำหรับติดตั้งเครื่องบิน และการจัดซื้อเครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องแอร์บัสเอ340 – 500/600 จำนวน 6 ลำ เพิ่มเติม รวม 7 เครื่องจากบริษัทโรลส์รอยซ์ ในช่วงปี 47 – 48 จำนวน 26 คน ประกอบด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรมว.คมนาคม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรมช.คมนาคม อดีตคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2547 – 2548 จำนวน 15 คน และคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 9 คน
นายสรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่า การจัดซื้อระยะที่ 3 คือ ปี 2547-2548 มีการดำเนินการเสนอราคาส่อเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือบริษัทโรลส์รอยซ์ ให้ได้ทำสัญญาขายเครื่องยนต์ให้บริษัทการบินไทย จึงให้คณะกรรมการป.ป.ช.ทั้ง 9 คน เป็นองค์คณะไต่สวน พบว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 กลุ่ม มีพฤติการณ์ในการจัดการ จัดซื้อ จัดหา โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทโรลส์รอยซ์ ทำสัญญากับบริษัทการบินไทย เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างในระยะที่ 1 ช่วงปี 2534-2535 และระยะที่ 2 ช่วงปี 2538-2539 นั้น ยังต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีมติให้แยกข้อกล่าวหาในส่วนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทปตท.สผ. ออกเป็นข้อหาใหม่ เพื่อรวมรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม สำหรับเรื่องการจ่ายสินบนนั้น รู้ตัวคนกลางที่ประสานงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินจากป.ป.ช.อังกฤษ อย่างไรก็ตามหากอังกฤษไม่ส่งข้อมูลให้จริงๆ การตรวจสอบจะยากขึ้นแต่ถ้าโชคดีตรวจพบเส้นทางการเงินในการจ่ายสินบนพอดี ก็จะตามจับคนรับสินบนได้


สำหรับคณะกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือบอร์ดการบินไทยในช่วงปี 47 – 48 มี จำนวน 15 คน ทำซีจี ดังนี้

Advertisement
นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ
นายศรีสุข จันทรางศุ รองประธานกรรมการ (เสียชีวิตแล้ว)
นายสมใจนึก เองตระกูล รองประธานกรรมการ

Advertisementพล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา รองประธานกรรมการ
นายชัยอนันต์ สมุทวณิช กรรมการ
นายถิรชัย วุฒิธรรม กรรมการ
นายธัชชัย สุมิตร กรรมการ
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ
นายโอฬาร ไชยประวัติ กรรมการ
นายกนก อภิรดี กรรมการ

Advertisementนายวิโรจน์ นวลแข กรรมการ
นายชาติศิริ โสภณพณิช กรรมการ

ส่วนคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 9 คน ประกอบด้วย

นายกอบชัย ศรีวิลาศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายสนับสนุนวิสาหกิจ

Advertisementนายสุเทพ สืบสันติวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์
นายกวีพันธ์ เรืองผกา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
เรืออากาศโทวีรชัย ศรีภา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
นาวาอากาศโทศุภชัย ลิมปิสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง
เรืออากาศโทชินวุฒิ นเรศเสนีย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายรักษามาตรฐานและบริหารทั่วไป
นายชาญชัย สิงห์โตโรจน์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
นายแสงเงิน พรไพบูลย์สถิต ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง