ภาคใต้เยอรมนีอ่วม หิมะถล่มหนักขาวโพลนทุกพื้นที่

2019-01-11 08:40:01

ภาคใต้เยอรมนีอ่วม หิมะถล่มหนักขาวโพลนทุกพื้นที่

Advertisement

หิมะที่ยังตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลทำให้การจราจรเป็นอัมพาต, ปิดโรงเรียนและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหิมะถล่มในหลายพ้นที่ภาคใต้ของเยอรมนีเมื่อวันพฤหัสบดี

ถนน, รถยนต์ และต้นไม้ถูกปกคลุมด้วยหิมะหนา เพราะยังมีหิมะตกต่อเนื่องในหลายรัฐทางภาคใต้ของเยอรมนี สภาพอากาศแปรปรวนทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐส่งรถยนต์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเข้าไปเคลียร์หิมะ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กลายเป็นงานประจำวันไปแล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ส่วนเส้นทางรถไฟในหลายรัฐภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เทือกเขาแอลป์ ถูกหิมะตกทับถมปิดรางรถไฟทั้งหมด
ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศเตือนหิมะถล่ม สูงสุดระดับ 2 บังคับใช้ในพื้นที่เทือกเขาแอลป์แคว้นบาวาเรีย และโรงเรียนหลายแห่งยังปิดการเรียนการสอนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย แม้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้รับอนุญาตให้ไปส่งบุตรหลานถึงโรงเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนี คาดว่า จะเกิดกระแสลมแรงและหิมะตกอีกระลอกในช่วง 2-3 วันนี้ โดยในเขตเทือกเขาแอลป์ แคว้นบาวาเรีย จะมีปริมาณสูง 5-20 เซนติเมตร