ฤทธิ์ปาบึก! ส่งผลดี น้ำเข้าเขื่อนภูมิพลมากขึ้น

2019-01-10 15:00:05

ฤทธิ์ปาบึก! ส่งผลดี น้ำเข้าเขื่อนภูมิพลมากขึ้น

Advertisement

ผลพวงพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มมากขึ้น เป็นผลดีแก่เกษตรกรมีน้ำทำนาปรังอุดมสมบูรณ์

วันที่ 10 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีปริมาณน้ำสูงขึ้น หลังจากพายุปาบึก ทำให้มีฝนตกทางภาคเหนือ และที่ จ.ตาก มีฝนตกต่อเนื่อง 3 - 4 วัน ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเพิ่มวันละกว่า 22 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นผลดีทำให้เกษตรกรมีน้ำทำนาปรังในขณะนี้

ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาของปีนี้ เขื่อนภูมิพลสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 5,009.37 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ทำให้ปัจจุบันมีน้ำต้นทุนทั้งหมด 8,817.24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65.50 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำที่ใช้ได้จริงอยู่ที่ 5,017.24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และยังสามารถรับน้ำได้อีก 4,644.76 ล้าน ลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในช่วงพายุปาบึก วันละ 22.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ต้องระบายน้ำเพื่อการเกษตรในลุ่มเจ้าพระยาวันละ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าระบายน้ำมาก เนื่องจากขณะนี้มีการทำนาปรังเพิ่มมากขึ้น และต้องการใช้น้ำมาก
อย่างไรก็ตาม การระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลเป็นไปตามแผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้การใช้น้ำของเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด