ประกาศจุฬาราชมนตรี

2017-06-24 20:55:14

ประกาศจุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438
ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์
จึงขอประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.2560
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย.2560
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง