จีนพบสุสานโบราณ 2,000 ปีในมณฑลกวางตุ้ง

2019-01-10 14:05:07

จีนพบสุสานโบราณ 2,000 ปีในมณฑลกวางตุ้ง

Advertisement

คณะนักโบราณคดีจีนเผยการค้นพบซากสุสานโบราณอายุราว 2,000 ปี 13 แห่ง พร้อมด้วยบ่อน้ำ และวัตถุโบราณล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ 37 ชิ้น ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยซุน ยัต-เซน ในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยก่อนหน้านี้สถานที่เกือบถูกทำลาย จากการก่อสร้างโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยซุน ยัต-เซน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า มหาวิทยาลัยจงซาน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2467 โดย ซุน ยัต-เซน ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน และหนึ่งในกลุ่มผู้นำการปฏิวัติจีนปี พ.ศ. 2454 โค่นล้มราชวงศ์ชิง ภายหลังการขุดค้นทางโบราณคดีในมณฑลกวางตุ้ง 2 ครั้ง ในทศวรรษปี พ.ศ. 2493 และ ปี 2523 ทำให้เชื่อกันว่า ใต้ดินจุดใดจุดหนึ่งภายในเขตมหาวิทยาลัยซุน ยัต-เซน มีซากโบราณสถานฝังอยู่ และการขุดค้นต้องดำเนินการโดยเร็ว ก่อนจะมีการก่อสร้างโรงอาหาร

การขุดค้นของคณะนักโบราณคดีนานนับเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. ปลายปีที่แล้ว ทำให้พบสุสาน บ่อน้ำและวัตถุโบราณดังกล่าวฝังอยู่ใต้ดิน ตรงตามที่เชื่อกันก่อนหน้านี้
นายซ่ง จงเล่ย นักโบราณคดีของสถาบันวัตถุทาบงวัฒนธรรมและโบราณคดีท้องถิ่นกว่างโจว กล่าวว่า สุสานที่พบในมหาวิทยาลัยซุน ยัต-เซน นับอายุย้อนหลังไป 3 ยุคสมัยด้วยกัน คือยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 568 – 763 ราชวงศ์หมิง ระหว่างปี พ.ศ. 1411 – 2187 และราชวงศ์ชิง ระหว่างปี พ.ศ. 2187 – 2454.