สนช.พิจารณา พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ 10 ม.ค.นี้

2019-01-08 17:35:45

สนช.พิจารณา พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ 10 ม.ค.นี้

Advertisement

สนช. เตรียมพิจารณาพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 10 ม.ค.นี้

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 ม.ค. ที่รัฐสภา นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงว่าในวันที่ 10 ม.ค. จะมีการประชุม สนช. มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ สาระสำคัญเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบการดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ สำหรับความผิดในกรณีการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด

นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า การประชุมวิป สนช.ในวันนี้ ได้เชิญผู้แทนเกี่ยวข้องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกฤษฎีกา มาชี้แจง โดยวิป สนช.ได้ถามถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมแสดงความเป็นห่วงว่าอยากให้ระบุให้ชัด ว่าอำนาจที่จะให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลไปดำเนินการออกสลากประเภทต่างๆเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง และระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในวาระ 2 และ 3 วิป สนช.เห็นว่าควรรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านอีกครั้ง แม้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการออกกฎหมาย