ญี่ปุ่นเริ่มเก็บ “ภาษีซาโยนาระ” แล้ว

2019-01-08 08:15:08

ญี่ปุ่นเริ่มเก็บ “ภาษีซาโยนาระ” แล้ว

Advertisement

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มเก็บภาษีขาออกนอกประเทศ หรือที่เรียกกันว่า “ภาษีซาโยนาระ” หรือค่าธรรมเนียมการออกจากเขตแดนญี่ปุ่น คนละ 1,000 เยน หรือ 293 บาท แล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 โดยภาษีนี้จะเก็บจากผู้ที่เดินทางออกนอกญี่ปุ่นโดยทางเครื่องบินและทางเรือ และเก็บหมดทุกคนไม่ว่าชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติ โดยภาษีจะรวมอยู่ในตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วเรือ

ภาษีซาโยนาระมีข้อยกเว้นสำหรับประชาชนอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้โดยสารเครื่องบินหรือเรือ ที่แวะพักเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเรือที่ญี่ปุ่น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ตั้งเป้าหมายรายได้จากภาษีซาโยนาระปีละ 43,000 ล้านเยน หรือราว 12,602 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้เข้าคลังประมาณ 50,000 ล้านเยน หรือ 14,654 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ของรายได้รัฐบาลจะนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยว เช่น การปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมือง และการปลุกกระแสท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นต้น
ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างแดนไปเยือนประเทศมากกว่า 30 ล้านคน สูงที่สุดกว่าทุกปีก่อนหน้านี้ และรัฐบาลตั้งเป้าดึงดูดชาวต่างชาติไปเยือนให้ได้ 40 ล้านคนภายในปี 2563 ซึ่งจะเป็นปีที่กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน