ยอดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย “ปาบึก” 132 ล้าน

2019-01-08 00:05:26

ยอดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย “ปาบึก” 132 ล้าน

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ โซนร้อนปาบึก ยอดบริจาคทะลุ 132 ล้าน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดงาน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” ในวันนี้ ระหว่างเวลา 20.20-22.00 น. ที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” นั้น ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณคนไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินในงานครั้งนี้ โดยรัฐบาลจะส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนต่อไป

สำหรับผู้ประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้เพิ่มเติม สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 หรือสามารถมาบริจาคด้วยตนเอง ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ กองทุนเงินช่วยเหลือฯ จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้

สำหรับยอดบริจาค ณ เวลา 22.00 น.มีจำนวน 815 ราย ยอดบริจาคกว่า 132.3 ล้านบาท


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง