นายกฯประชุม 10 ม.ค.เตรียมงานพระราชพิธี

2019-01-07 17:50:00

นายกฯประชุม 10 ม.ค.เตรียมงานพระราชพิธี

“วิษณุ”เผย 10 ม.ค. นายกรัฐมนตรี จะประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. จะประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงบ่ายวันที่ 10 ม.ค.นี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อาทิ กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ สำนักเลขาธิการ ครม. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบในเบื้องต้น ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เนื่องจากบัดนี้ ได้ทราบกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.แล้ว จากนั้น รัฐบาลจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป