ปชช. 64.3 % หนุนสวัสดิการเฉพาะผู้รายได้น้อย

2017-06-24 07:45:18

ปชช.  64.3 %  หนุนสวัสดิการเฉพาะผู้รายได้น้อย

Advertisement

กรุงเทพโพลล์เผยประชาชนร้อยละ 64.3 ระบุควรให้สวัสดิการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เกินครึ่งเชื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
​เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจ “ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย…เพื่อประชาชนฐานราก” โดยถามความเห็นว่าจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ได้เพียงใด พบว่า  ประชาชนร้อยละ 51.6 ระบุ ว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 48.4 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนสวัสดิการจากภาครัฐที่ผู้ลงทะเบียนควรได้รับมากที่สุด ประชาชนร้อยละ 24.4 ระบุว่า ควรรักษาพยาบาลฟรี หรือมีส่วนลดค่ารักษาใน รพ.เอกชน รองลงมาร้อยละ 23.0 ระบุว่า ควรให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และร้อยละ 18.3 ระบุว่า ควรจัดหางานสำหรับผู้ว่างงาน
เมื่อถามว่ารัฐควรให้สวัสดิการเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือคนทั้งประเทศอย่างเสมอภาคกัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 ระบุว่าควรให้สวัสดิการเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ขณะที่ร้อยละ 35.7 ระบุว่าควรให้สวัสดิการกับคนทั้งประเทศเสมอภาคกัน โดยสวัสดิการที่ภาครัฐควรมีให้กับประชาชนทั้งประเทศทั้งคนรวยและคนจน ประชาชนร้อยละ 43.4ระบุว่าสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  ร้อยละ 17.5 ระบุว่าด้านการลดค่าครองชีพได้แก่ ลดราคาสินค้าจัดขายของถูก ลด/ฟรีค่าน้ำ ค่าไฟรถเมล์ รถไฟฟรี และร้อยละ 13.8 ระบุว่า ด้านการอบรมวิชาชีพ สร้างอาชีพ