โขลงช้างป่า 8 ตัวเผยโฉมในมณฑลยูนนาน

2019-01-06 11:40:16

โขลงช้างป่า 8 ตัวเผยโฉมในมณฑลยูนนาน

Advertisement

โขลงช้างสายพันธุ์เอเชียสมาชิก 8 ตัว โผล่ออกจากป่าลึกให้ประชาชนได้เห็น เมื่อวันศุกร์ (4 ม.ค.) ภายในหุบเขาช้างป่า เขตปกครองตนเองชาวไตแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ช้างป่าโขลงนี้นับเป็นโขลงแรกที่พบเห็น ในเขตหุบเขาช้างป่าสิบสองปันนา ในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ โดยในโขลงประกอบด้วยช้างพังหรือช้างเพศเมีย 3 ตัว ช้างพลาย 3 ตัว และลูกช้าง 2 ตัว จากภาพที่บันทึกไว้ แสดงให้เห็นว่าช้างโขลงนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีทุกตัว

คนงานในหุบเขาช้างป่าสิบสองปันนากล่าวว่า ช้างที่อยู่ในเขตป่าใกล้เคียง มักเข้ามาในเขตหุบเขาสิบสองปันนา เพื่อหาอาหารในช่วงฤดูหนาว
ช้างสายพันธุ์เอเชียที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ถูกทางการจีนขึ้นบัญชีเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่ 1 ของประเทศ.