สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯเสด็จประทับ รพ.วิชัยยุทธ

2017-06-23 20:35:56

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯเสด็จประทับ รพ.วิชัยยุทธ

Advertisement

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 1


เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการอ่อนเพลีย หายพระทัยหอบเหนื่อย ปวดตามพระข้อ และพระกล้ามเนื้อ และมีพระปรอทสูง จึงเสด็จเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ


คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกาย ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีวิทยา พบว่าพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ และระดับออกซิเจนในพระโลหิตต่ำกว่าปรกติ อีกทั้งมีการอักเสบของพระยกนะ (ตับ) และพระกล้ามเนื้อร่วมด้วย คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับ ณ โรงพยาบาล เพื่อรักษาพระอาการประชวร


บัดนี้ หลังจากการถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง พระปัปผาสะ (ปอด) และพระยกนะ (ตับ) ที่อักเสบดีขึ้นเป็นลำดับ ระดับออกซิเจนในพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท แต่ยังมีพระอาการปวดตามพระข้อและพระกล้ามเนื้อ ทำให้ทรงลำบากในการทรงพระวรกาย และทรงพระดำเนิน คณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกัน ขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับรักษาพระอาการประชวรในโรงพยาบาล และทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


สำนักพระราชวัง 23 มิ.ย.2560