บวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป ร.7 ไปบูรณะซ่อมแซม

2019-01-05 14:55:39

บวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป ร.7 ไปบูรณะซ่อมแซม

รัฐสภาจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปบูรณะ ซ่อมแซม ณ สำนักช่างสิบหมู่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐสภาได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปบูรณะ ซ่อมแซม ณ สำนักช่างสิบหมู่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช. ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้พิธีเริ่มขึ้นในเวลา ‪08.09 น. โดยประธาน สนช. ได้จุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นโหรพราหมณ์อ่านโองการและประกอบพิธี พร้อมทั้งโปรยดอกไม้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และจับสายสูตรอัญเชิญพระบรมรูปเคลื่อนไปยัง สำนักช่างสิบหมู่
ทั้งนี้ นายพรเพชร ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียน สักการะพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองและพระภูมิชัยมงคล พร้อมทั้งพิธีโหรพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองและพระภูมิชัยมงคลไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

นายพรเพชร กล่าวถึงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่า จะต้องดำเนินทุกอย่างด้วยความโปร่งใส แม้จะยังติดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศ และสาธารณูปโภค ที่ห้องประชุมใหญ่ แต่ตั้งใจให้ห้องประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เสร็จสิ้นก่อนห้องประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับ และใช้งานทั้งสองสภาได้ก่อน แต่มีแนวโน้มว่า ห้องประชุมดังกล่าวจะเสร็จไม่ทันการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ เนื่องจากการก่อสร้าง มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 2562 จึงได้เตรียมสถานที่สำรองไว้ประชุมแทนเป็นการชั่วคราว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหา


แท็กที่เกี่ยวข้อง