ประเดิมปีใหม่ราชทัณฑ์ไล่ออก ขรก.5 ราย

2019-01-05 08:30:42

ประเดิมปีใหม่ราชทัณฑ์ไล่ออก ขรก.5 ราย

Advertisement

อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยปี 2562 ไล่ออกข้าราชการประพฤติมิชอบแล้ว 5 ราย

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์   อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัย  โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้มีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย ซึ่งได้ไล่ออก ปลดออก และให้ออกไปแล้ว 43 ราย ด้วยพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย และมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2562 กรมราชทัณฑ์ ได้เริ่มต้นจัดการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2562ขึ้น เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการกรณีกระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 6ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 5 ราย มีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่  1. ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต 2. มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และลักลอบนำยาเสพติดเข้าเรือนจำ 3. นำหมึกสักเข้าไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 4. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน 5. ตรวจปัสสาวะ ผลปรากฏพบสารเสพติดประเภทเมทเอมเฟตามีนในปัสสาวะ และละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  อีกทั้ง ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการอีก จำนวน 1 ราย ด้วยพฤติการณ์นำยา B5 (Benzhexol) จำนวน 5 เม็ด  เข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งของต้องห้าม

พ.ต.องณรัชต์ กล่าวด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์   ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยังคงมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด ซึ่งกรมราชทัณฑ์ มิได้นิ่งเฉยต่อการกระทำของบุคคลเหล่านี้ และได้ดำเนินการพิจารณาลงโทษ  ผู้กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป