นายกฯระบุปีใหม่ที่ 5 นำความสงบคืนสู่ชาวไทย

2019-01-04 21:30:31

นายกฯระบุปีใหม่ที่ 5 นำความสงบคืนสู่ชาวไทย

นายกรัฐมนตรี ระบุเป็นปีใหม่ครั้งที่ 5 ที่รัฐบาล คสช. นำความสงบสุข กลับคืนมาสู่พี่น้องชาวไทย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข นำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เผยแก้หนี้นอกระบบส่งคืนทรัพย์สินประชาชน 15,000 คน ทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดินกว่า 11,700 ฉบับ พื้นที่รวม 37,000 ไร่

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในคืนวันนี้ เป็นครั้งแรกของปีใหม่ พ.ศ.2562 ซึ่งก็เป็นปีใหม่ครั้งที่ 5 ที่รัฐบาลและ คสช. นำความสงบสุข กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข และนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างไรก็ตามปัญหาของประเทศเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอาจจำเป็นต้องอาศัยเวลา และการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่ากลไกประชารัฐทำให้เราต้องกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการปฏิรูปประเทศ 13 ด้านตามที่เราทุกคนทราบกันดีแล้วในขณะนี้ บางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวก็อยากให้คิดว่าเป็นความรู้รอบตัว เราจะเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข บางเรื่องที่ใกล้ตัวก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจ และร่วมมือกันคิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ ถูกโกงสิทธิ์ และรักษาสิทธิ์ของตนเอง ที่สำคัญคือไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง เพราะสังคมประชาธิปไตยเราทุกคนนั้นมีเสรีภาพ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

นายกฯ กล่าวต่อว่า ปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ก็จะเป็นเหมือนมะเร็งเรื้อรังฉุดรั้งการพัฒนาประเทศไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้รัฐบาลโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ได้บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้ด้อยโอกาส จนสามารถไกล่เกลี่ย ส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน ราว 15,000 คน ทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 16,000 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน มากกว่า 11,700 ฉบับ พื้นที่รวมประมาณ 37,000 ไร่ โดยขณะนี้ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พี่น้องประชาชนที่ยังประสบปัญหาในลักษณะนี้อยู่ ก็ขออย่าได้ลังเล สามารถโทรสายด่วน 1155 ได้ตลอดเวลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง